NaVodu.sk

Vodácka požičovňa na rieke Hron v Banskej Bystrici, časť Iliaš

Kontakt

František Studený THK 38 Banská Bystrica

IČO 43139841 DIČ 1034162965

email info@navodu.sk, frantisek.studeny@gmail.com

tel +421 907 072 536 web www.navodu.sk

číslo účtu (ČSOB Slovensko) SK23 7500 0000 0040 0356 4731

číslo účtu (Airbank Česko)  1569957012/3030