NaVodu.sk

Vodácka požičovňa na rieke Hron v Banskej Bystrici, časť Iliaš

Objednávka

Typ výletu

Jednodňový výlet Nemecká – Iliaš

Dvojdňový výlet Nemecká – Zvolen

3 a viac dní

Jednodňový výlet Nemecká – Iliaš

Kanoe
balík(y)
2 miesta, 2x pádlo, 2x vesta, 1x barel
Pálava
balík(y)
2 miesta, 2x pádlo, 2x vesta, 1x barel
Raft 7
balík(y)
7 miestny, 7x pádlo, 7x vesta, 1x barel, 1x pumpa (na dofukovanie rafru)
Raft 4
balík(y)
4 miestny, 4x pádlo, 4x vesta, 1x barel, 1x pumpa (na dofukovanie rafru)
Dátum plavby

formát 01.12.2012
Meno a priezvisko

Telefón / Mobil

E-mail

Poznámka

Cena objednávky:
Súhlasím so zmluvnými podmienkami a storno podmienkami.
Koľko je päť krát päť?